Henri Das | Voorzitter OVV

HenriDasNaam: Henri Das

Bedrijf: NHFS B.V.

Soort Bedrijf: Administratiekantoor

Lid sinds: 2014

Rol in het bestuur: Voorzitter

De reden dat ik lid ben: Ik ben graag onder de mensen. Vooral het sociale aspect binnen de OVV is voor mij belangrijk. We proberen mensen/ondernemers met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen, samen te werken in de hoop dat er iets mooi(er)s uit voortkomt. Ons dorp is goed in samen doen, daar is enthousiasme voor en de Ondernemersvereniging is daar geen uitzondering op. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Als voorzitter probeer ik met het bestuur de OVV de juiste koers voor de toekomst te houden. Dit betekent onder andere dat de OVV met haar activiteiten ook de jonge ondernemers uit Vijfhuizen (en dat zijn er genoeg) moet aanspreken. Over 10 jaar willen we immers nog steeds een dynamische en sociaal betrokken club zijn. Met initiatieven die ondernemers bij elkaar brengen voor en door het dorp.

Mijn rol in het bestuur:
Als voorzitter van de OVV probeer ik te verbinden en sturen. Ik verzamel de meningen van het bestuur en leden om te komen tot besluitvorming. Mijn tweede taak is meer extern gericht. Wij vertegenwoordigen de vereniging en haar leden bij de gemeente en instanties, zien kansen voor de leden, zijn de spreekbuis van en voor de Ondernemers in ons dorp. Bij diverse netwerkgelegenheden vertegenwoordig ik met plezier de OVV.

Toekomst:
Als derde taakveld zie ik het intern 'managen' van onze vereniging. Ik leid de vergaderingen en kijk naar de effectiviteit en efficiëntie van de club. Niet alles kan tegelijk, dus we gaan stapsgewijs verder met het uitwerken van nieuwe ideeën. Met mijn enthousiasme probeer ik andere ondernemers te motiveren en inspireren en moedig ik ook jonge ondernemers aan om lid te worden van de OVV.

Afbeeldingen: © Femke Kelderman

Postbus 67
2140 AA Vijfhuizen
info@ovvijfhuizen.nl